PASIEKA ZARODOWA W CZERMINIE
oferujemy wysokiej jakości matki pszczele

o nas

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI Sp. z o.o. w Krasnem
PASIEKA  ZARODOWA  W  CZERMINIE
39-304 Czermin 1 
tel: 17 58-435-96 lub kom. 609 692 467   - w sezonie 700  do 800  lub wieczorem po 2000  

adres e-mail: lejkog@interia.pl  , lub pasieka_czermin@mcb.com.pl

oferujemy matki pszczele:

RASA Kraińska (carnica):  linie: CT-46 , Alsin , CNT , CJ10 

RASA Kaukaska (caucasica):  linia: KPW


Pasieka w Czerminie położona jest w Kotlinie Sandomierskiej , która jest największym makroregionem Podkarpacia północnego na obszarze Niziny  Nadwiślańskiej  graniczącej z Płaskowyżem Tarnowskim Krajobraz naturalny należy do typu „den dolinnych” w dolinach Wisły i Wisłoki oraz typu „równin peryglacjalnych” na płaskowyżu Tarnowskim.

Potencjalna roślinność tych krain to łęgi oraz bory mieszane , grądy. Jest to kraina rolniczo- leśna. Lasy maja urozmaicony skład gatunkowy roślin miododajnych. Na równinach występują nieużytki – bogate w roślinność miododajną. Głównymi pożytkami pszczelimi występującymi na terenie działania pasieki to:

 

                               wiosenne: leszczyna , wierzba , mniszek , sady

                               letnie: akacja , lipa , rośliny na nieużytkach i łąkach

                               późno-letnie: rośliny na nieużytkach i łąkach , gorczyca biała, facelia błękitna                                                                                  jako poplon oraz nawłoć późna. 

 Pasieka w Czerminie posiada korzystne warunki klimatyczne, miejsce to należy do najbardziej nasłonecznionych terenów w Polsce, Stosunkowo ciepłe lata, niezbyt ostre zimy oraz długi okres wegetacyjny
( około 220 dni w roku) z dostateczną ilością opadów w ciągu roku ( czasami szkodliwe tak zwane deszcze nawalne), stwarzają korzystne warunki dla rozwoju roślinności miododajnej.