PASIEKA ZARODOWA W CZERMINIE
oferujemy wysokiej jakości matki pszczele

Matki pszczele

Rasa kraińska (carnica):

linia CT-46   - przystosowana do trudnych warunków zimowania. Tworzy rodziny średnio silne i silne , o dobrej dynamice rozwoju  wiosennego. Przystosowana do  każdego rodzaju gospodarki pasiecznej. Wykorzystuje  dobrze pożytki nektarowe a najlepiej spadź. Miód składa głównie w  nadstawkach. Duże ilości pyłku  lokuje  na  plastrach okładkowych. W okresie pożytku , ładnej pogody  przy rodzinach można pracować bez kapelusza i „dymu”. Nie wykazuje zwiększonej rojliwości  nawet przy zbyt ciasnym gnieżdzie.  Duże zainteresowanie tą linią pszczół wśród pszczelarzy  całego kraju  potwierdza  jej  wysoką wartość hodowlaną zarówno jako materiału czystoliniowego jak i   komponenta w kojarzeniach  użytkowych.

linia Alsin    - bardzo dobrze znosi długie, niekorzystne zimowle.  Tworzy rodziny o średniej i dużej sile oraz dobrej  dynamice rozwoju wiosennego. Pszczoły bardzo pracowite o bardzo wysokiej  miodności , bardzo chętnie  składają miód w nadstawkach. Duże ilości pyłku składają blisko czerwiu . Wykorzystuje wszelkie pożytki nektarowe oraz bardzo dobrze pracuje na spadzi. Pszczoły są bardzo łagodne , są aktywne nawet w czasie nie najlepszej pogodzie, szybko odbudowują węzę , doskonale nadają się do uli nadstawkowych i wielokorpusowych. Pszczoły tej lini bardzo dobrze wykorzystują pożytki wczesne ale na poźnych radzą sobie równie dobrze.

linia CJ-10   - powstała z połączenia  2 linii kraińskich   /car/ -  linii C-10  i linii CJ. Są to  rodziny charakteryzujące się  bardzo wczesnym i dynamicznym rozwojem wiosennym oraz  dużą plennością . Najlepsze wyniki miodowe uzyskują w gospodarce wędrownej  na pożytkach nektarowych – zwłaszcza intensywnych. Miód składają głównie w nadstawce , nie wysuszając jednak gniazda (bezpieczeństwo po miodobraniu) . Średnie efekty miodowe na pożytkach spadziowych.Pszczoły tej linii bardzo dobrze odbudowują dużą ilość węzy.  W okresie bezpożytkowym polecane do produkcji mleczka pszczelego lub tworzenia  odkładów , ewentualnie  jako rodziny hodowlane.

linia  CNT    - tworzy rodziny średnio silne o wczesnym ,dynamicznym rozwoju wiosennym i skłonności do ograniczania czerwienia matek  przy intensywnym pożytku  oraz w II połowie sezonu . Pszczoły szare , bardzo łagodne w każdych warunkach pogodowych i nierojliwe. Dobrze wykorzystują wszystkie pożytki nektarowe – gorzej pracują na spadzi.  Długie zimowle dobrze znoszą rodziny o odpowiednim ścieśnieniu gniazda.

Rasa Kaukaska (caucasica):

linia   KPW –   tworzy rodziny  średnio silne , dobrze rozwijające się wiosną , dobrze zimujące , o bardzo niskiej rojliwości (praktycznie nierojliwe). Dobrze pracują zarówno w ulach typu stojak jak i leżak. Nie nadbudowują plastrów z miodem. Rodziny miodne. Zasklep miodu mokry.Pszczoły długowieczne, dobrze trzymają się  plastra.  Bardzo dobrze wykorzystuje wszelkie pożytki nektarowe , nawet  te mniej atrakcyjne. W kojarzeniach czystorasowych i w I pokoleniu kojarzeń  z liniami  rasy kraińskiej  rodziny bardzo łagodne i miodne. Matki i pszczoły mają  ciemne ubarwienie